Bu kutlama her yıl 16-18 Ağustos tarihleri ​​arasında Ankara'nın 100 km güneyindeki Hacıbektaş kentinde çeşitli kültürel etkinlikler (örneğin konferanslar, konserler, Cem ve Semah ritüelleri) kapsamında gerçekleşir.

Hacı Bektaş Veli, Anadolu Aleviliğininde çok önemli bir şahsiyettir. "Bektaşi" kelimesi isminden türemiştir. 1209'da Nişabur yakınlarındaki Horasan'da (İran'da) doğdu. Hacı Bektaş, Anadolu'da mistik fikirlerini her inanca ve kökene sahip insanlara yaymak için uğraşmıştır. Hoşgörüsü, hayırseverliği, hikmeti ve mucizevi gücü nedeniyle dergahı o dönemin Selçuklu hükümdarları ve generalleri tarafından ezilen Anadolu halkı arasında canlı bir popülerlik buldu. Hacı Bektaş, Anadolu'daki bu ezilen ve zulüm gören grupların kurtarıcısıydı. Öğretisi, fakirlerle dayanışmayı esas aldığı için yoksul nüfusun basit yaşam tarzıyla uyumluydu.

Bazı sözleri şu şekildedir:

  • Dizlerinizle değil, kalbinizle dua edin.
  • Okunması gereken en önemli kitap insandır.
  • Mutluluk, düşüncenin karanlığını aydınlatan kişidir.
  • Ne arıyorsun, kendinde ara.