Alevi İnancı - Yol

Alevilik, mevcut diğer tüm din ve inançlar gibi, kendine özgü ve farklı bir inançtır. Hakkı kendinde bulması, Varoluş olgusunu Vahdeti Vucut, Vahdeti Mevcut’la bütünleyen ve Devriye anlayışı ile yetmiş iki millete/inanca bir nazarla bakması, cihat karşıtlığı, kadın erkek ayrımcılığını reddetmesi, Kırklar Cemi, Rıza şehri, Kabe’yi insanda görmesi, vb. özellikleriyle Batıni bir inançtır. Başta Cem olmak üzere, Rızalık ve İkrarlık ilkesi ile oruçları, Hızır’ı, Devriye inancı, Bağlaması, Semahı ile Alevilik, herhangi bir dinin veya inancın mezhebi değil, ancak kendi değerleri içinde doğru anlaşılır bir inanç, başlıbaşına bir YOL’dur.

Alıntı: 1. Avrupa Alevi Kurultayı Sonuç Bildirgesi | 8-9 Şubat 2020 – Viyana

Alevi Öğretisi


Kendine Özgü İnanç

 • Alevilik kendine özgü bağımsız bir inançtır.
 • Aleviliği tanımlama hakkı sadece Alevilere aittir.

Alevilik öğretisinin kaynakları

 • Alevi deyiş ve nefesleri
 • İnanç önderleri (ana, dede, pir, …)

Aleviliğin inanç temelleri

 1. Hak Alevilerde gerçek/aydınlık olarak tanımlanır. Alevi İnancında doğa içindeki tüm canlılarla beraber hakkı temsil eder.
 2. Rızalık Alevilikte merkezi bir terimdir, örneğin birbiriyle barış içinde olmak, bir konuyu birlikte ele almak ve dahil olan herkesin desteklediği bir karar bulmak anlamına gelir.  
 3. İnsanı kamil olmak hakikat mertebesine ulaşmaktır.
 4. Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Dieser Kreislauf (devriye) dauert so lange, bis die Seele den Zustand der Vervollkommnung erreicht hat und dann Teil von «hak» wird.

Dört Kapı, Kırk Makam

Dört Kapı Kırk Makam değer sistemi, büyük ölçüde evrensel olan değerleri ve eylem normlarını içerir. Bir kişinin gerçeğe ulaşmak hedefine (insanı kamil) giden yolu için kılavuzlardır. 

 • Birinci kapı hukuk kapısı (şeriat)
 • İkinci kapı yola giriş kapısı (tarikat)
 • Ücüncü kapı kendini bilme kapısı (marifet)
 • Dördüncü kapı gerçek kapısı (hakikat)

«İbreti nadanla etme ülfeti

Anlamak istersen ilm-i hikmeti

Dost kapısın bekle eyle hizmeti

Aşktan başka din ve iman gerekmez»

Aşık İbreti (1920 – 1976), halk ozanı/ Bağlama-Spieler und Dichter

«Der grösste Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, wissend zu sein.»

Stephen Hawking (1942 – 2018), Theoretischer Physiker

«İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.»

Hacı Bektaş-ı Veli (1209 - 1271), halk şairi ve düşünür/ Dichter und Mystiker

«Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele.»

Platon (428/427 v. Chr. – 348/347 v. Chr.) Philosoph

«Özün eğri ise yola zararsın»

Şah Hatayi (1487 – 1524), halk şairi ve düşünür/ Dichter und Mystiker

Kadınlar Birliği

Gençler Birliği

Canlar Cenaze Fonu