İlkelerimiz

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu`na (AABK) bağlı demokratik, bağımsız bir inanç kurumu ve Sivil toplum örgütlenmesidir. Bir siyasi kuruluş, politik parti ya da herhangi bir örgütün yan kuruluşu değildir.

Aleviliğin kendine özgün bağımsız bir inanç (YOL) olduğunu savunan, Doğa, İnsan ve Hayvan sevgisi temelinde, devrimci, demokrat, laik ve bilimsel değerler üzerinden örgütlenen bir kurumdur.

Eşit yurttaşlık ve katılım hakkı

Eşit yurttaşlık ve katılım hakkı, yalnızca insanların eşitliğini ve çeşitliliğini tanıyan ve marjinalleşmeye izin vermeyen bir toplum vizyonunun ifadesi değil, etnik köken, din, engellilik, yaş veya cinsel kimliğe bakılmaksızın geçerli bir insan hakkıdır. Burada yaşayan tüm insanların eşit katılımı ancak birbirlerine duyarlı hale gelmekle ve ortak değerler için birlikte çalışmakla mümkündür. Bizim için bu, yalnızca kendi normlarımızı ve değerlerimizi sürekli eleştirel bir incelemeye tabi tutmak için değil, aynı zamanda sosyal zorlukları ortadan kaldırmak için bir fırsat ve davettir. Dinler arası diyalog forumları ve kültürlerarası işbirliği, demokratik bir sosyal düzenin temel direkleridir ve aynı zamanda eşit katılım için çalışmamızın ilkeleridir.

Barış içinde bir gelecek için unutmamalıyız

Bazıları devlet tarafından organize edilen ve/veya tolere edilen Alevilere karşı işlenen suçların kurbanlarını anmak için, İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu, "katliamları unutmayacağız" taahhüdüyle toplum hafızasını koruyor. Sağcı, milliyetçi ve İslamcı ideolojilerin, devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan şiddet suçlarının ve katliamların normalleştirilmesi ve unutulması, çabasına karşı duruyoruz. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına, insanların hatırlamasını ve karşı durmasını sağlıyoruz. Bu sorumlulukla tekrar tekrar karşı karşıyayız.

Daha insancıl bir dünya için

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu, insan hakları, özgürlük ve demokrasiyi temsil eder. Aydınlanma ve hümanizmin değerlerini savunur. İsviçre'de yaşayan tüm insanlar arasında diyaloğu, eşit ve barışçıl olarak bir arada yaşamı teşvik etmeye kararlıdır. Her türlü ayrımcılık, ırkçılık, anti-Semitizm, aşırılık, terörizm ve şiddeti reddeder. Daha insancıl bir topluma olan bağlılığımız, bireysel ve toplumsal sorumluluk alarak birlikte düşünmeye dayanır.

«Ben beni bilmezdim hatır kırardım

Meğer ilmim noksanimiş bilmedim

Ben insandan başka ilah arardım

Meğer ilah insanimiş bilmedim»

Aşık Daimi (1932 – 1983), halk ozanı/ Bağlama-Spieler und Dichter
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here, Your Content Goes Here

«Jedes Lebewesen ist ein Rädchen im Getriebe des Universums.»

Nikola Tesla (1856 – 1943), Erfinder und Physiker

“Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim bu bana dert oldu; ama ben de sizin önünüzde eğilmedim ya, bu da size dert olsun.”

Seyit Rıza (1862 – 1937), Dersim İsyanının liderlerinden/ Geistlicher Anführer des Dersim-Aufstandes

«Freiheit ist immer Freiheit des anders Denkenden.»

Rosa Luxemburg (1870 – 1919), Politikerin

«Yola çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur.»

Tapduk Emre ( 1210 – 1215), Bektaşi dervişi, Yunus Emre'nin mürşidi/ Bektaschi Derwisch, Lehrer von Yunus Emre

Kadınlar Birliği

Gençler Birliği

Canlar Cenaze Fonu