Üye Derneklerimiz

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu, İsviçre'deki yerel Alevi derneklerinin çatı örgütüdür. Üye derneklerimiz Federasyonumuzun çekirdeğini oluşturur.
Amacımız İsviçre Yaşayan Alevilerin İnancını ve Kültürünü yaşaması ve yaşatmasıdır.
Biz Aleviler yaklaşık 25 yıldır, İsviçre halkıyla beraber uyum içerisinde yaşamaktayız.

«Jedes Lebewesen ist ein Rädchen im Getriebe des Universums.»

Nikola Tesla (1856 – 1943), Erfinder und Physiker

«Kötü söz sahibinindir bunu iyi anla bil
Bu yol çok çetin bir yoldur bildiğin gibi değil
Ne kimseyi aşağıla ne de kimseye eğil
Kişi kendi vicdanından sorulacak bilesin»

Dertli Divani (1962 – heute), halk ozanı/ Bağlama-Spieler und Dichter
«Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele.»
Platon (428/427 v. Chr. – 348/347 v. Chr.) Philosoph

«Erkek dişi sorulmaz muabbetin dilinde
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde»

Hacı Bektaş-ı Veli (1209 - 1271), halk şairi ve düşünür/ Dichter und Mystiker

«Der grösste Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, wissend zu sein.»

Stephen Hawking (1942 – 2018), Theoretischer Physiker

Kadınlar Birliği

Gençler Birliği

Canlar Cenaze Fonu